Annette Spijker - Fotografie
 
 
Oostvaardersplassen
 
De Oostvaardersplassen is een moerasgebied, met uitgestrekte plassen, woeste graslanden en een ongekende vogelrijkdom, waar de natuur onbelemmerd haar gang mag gaan. Uniek in Nederland én in Europa. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwintergebied voor vogels.

Kenmerkend voor het gebied zijn de grote grazers die meer dan 25 jaar geleden uitgezet zijn: edelherten, konikpaarden en Heckrunderen leven op een natuurlijke manier in wilde kuddes. Deze grote planteneters of hun verwante voorouders worden geacht ook in het verre verleden in Nederland te zijn voorgekomen en mede vorm te hebben gegeven aan het landschap. Men probeert deze zogenaamde grote grazers in dit natuurgebied op een 'volledig natuurlijke manier' te laten leven, waarbij bijvoorbeeld kadavers van dode dieren blijven liggen en de dieren ook bij grote voedseltekorten niet wordt bijgevoerd. Dit voor Nederland bijzondere beheersexperiment heeft verschillende malen tot discussie geleid.

Een heel andere grazer - de grauwe gans - bepaalde met zijn eetgewoonten het landschap. Veel bijzondere dieren, planten en vogels volgden, met als hoogtepunt de terugkeer van de zeearend.

 
  Home > Landschappen > Oostvaardersplassen