Annette Spijker - Fotografie
 
 
Lepelaarsplassen
 
De Lepelaarsplassen zijn in 1968 ontstaan bij het droogleggen van Zuid Flevoland en is sinds 1971 aangewezen als natuurreservaat. Samen met het Wilgenbos en de Oostvaardersplassen vormt het gebied het 'Nationaal park Nieuw Land'. Het is een natuurgebied dat bestaat uit plassen, rietvelden en natte graslanden en is daardoor een paradijs voor water- en moerasvogels. Grote aantallen vogels komen naar de Lepelaarsplassen om nesten te bouwen en hun kuikens groot te brengen. In greppels, slootjes en poelen zitten stekelbaarsjes, kikkers en grote insekten: het is een geliefd jaaggebied voor de grote zilverreiger, blauwe reiger , lepelaar en roerdomp. Omgeknaagde bomen verraden de aanwezigheid van bevers.
(Bron: www.nationaalparknieuwland.nl/lepelaarsplassen)
Van boven naar beneden:
 • Foto 1: Boterbloemen
 • Foto 2: Fluitekruid
 • Foto 3: Smeerwortel
 • Foto 4: Dovenetel
 • Foto 5: Hier kan de natuur zijn gang gaan
 • Foto 6: Hier kan de natuur zijn gang gaan
 
 
Over het smalle wandelpad, meer een graspad tussen onder andere het fluitekruit en koolzaad, ben ik naar de observatiehut aan de grote plas gelopen. Het wandelpad was op zich al een 'feest'; aan de ene kant hoorde ik volop vogels zingen (helaas lieten zij zich niet zien) en aan de andere kant hoorde ik het kwaken van de kikkers in de sloot. Verder hoorde je niets. Aangekomen bij de observatiehut werd ik ‘verwelkomt’ door een Zwaluw die laag over mijn hoofd vloog. De Zwaluw bleek in de hut, boven de ingang, een nest te hebben gebouwd. Hij/zij was vast niet zo blij was met mijn komst… Kortom het was echt genieten van de ruige natuur, de vlinders en het gezang van de vogels. Eigenlijk was het genieten van alles!
Van boven naar beneden:
 • Foto 7: Zwaluw
 • Foto 8: Zwaluw
 • Foto 9: Koolwitje
 • Foto 10: Dagpauwoog
 • Foto 11: Rups van een ……..?
 • Foto 12: Dagpauwoog
 
  Home > Landschappen > Lepelaarsplassen