Annette Spijker - Fotografie
 
 
Ouwehands Dierenpark - Historie
 
Op 18 juni 1932 opende Ouwehands Dierenpark Rhenen voor het eerst haar poorten voor het publiek. De oprichter van het park, de heer C.W. Ouwehand, was vanuit Rotterdam naar Rhenen gekomen om daar, samen met zijn broer, een sigarenfabriek te beginnen. Na enige tijd besloot hij daar echter mee te stoppen en in 1919 begon hij een kippenfarm de Grebbeberg. Op de kippenfarm werden de fraaiste kippenrassen gehouden. Vele bussen met agrariërs bezochten zijn farm, maar de bezoekers toonden meer interesse in wat exotische dieren als wasbeertjes, pauwen en fazanten dan in de fraaiste kippenrassen.

Tijdens de economische crisis in de jaren dertig ging het niet zo goed met de kippenfarm, maar de exotische dieren waren nog steeds in trek. Hierdoor ontstond de gedachte om van de kippenfarm een dierentuin te maken. Vanaf het begin trok Ouwehands Dierenpark grote belangstelling. De oorlogsjaren brachten zware verwoestingen met zich mee o.a. voor de dieren en de gebouwen. De wederopbouw kwam moeizaam op gang. Maar door de inzet van de familie Ouwehand en zijn medewerkers werd het dierenpark in oude luister hersteld en brak een nieuwe bloeiperiode aan.

In de afgelopen decennia is het terrein uitgebreid tot 22 ha en zijn tal van moderniseringen gerealiseerd. Met de huidige eigenaar is er intensief geïnvesteerd in nieuwe projecten. Door o.a. projecten zoals ‘Apen op Stelten’, ‘Neus aan neus met de ijsberen’, de Blue Lagoon, het nieuwe gorillaverblijf en het Berenbos, waar wolven en mishandelde beren in een natuurlijke omgeving samenleven. Op 18 juni 2012 vierde Ouwehands Dierenpark haar 80-jarig jubileum.

 
 
 
  Home > Fauna > Ouwehands Dierenpark