Annette Spijker - Fotografie
 
 
Landschappen
 
 Mooie luchten of mooi licht bij Almere en Otterlo

Ik heb deze foto’s gemaakt omdat ik óf de lucht óf het licht heel mooi vond. Omdat ik niet altijd mijn camera bij mij had, heb ik ook een paar foto’s met mijn telefoon gemaakt.
 
 Posbank

De Posbank (bij Rheden) ligt op de rand van een met heide begroeide stuwwal op de zuidelijke Veluwe. Vanaf de Posbank (90 meter boven NAP) heeft men uitzicht op het IJsseldal, de Achterhoek en de Liemers (een streek in Gelderland ten (zuid)oosten van Arnhem) tot in Duitsland.
 
 Almere - winter 2012

De natuurfoto’s zijn gemaakt in de omgeving van Almere – Buiten. Geschaatst werd er op de sloot langs de Sportlaan, eveneens in Almere – Buiten en de op het IJsselmeer ontstonden de ijsschotsen.
De foto’s van de ijsschotsen zijn gemaakt vanaf de dijk Almere – Lelystad.
 
 Otterlose Bos en de Zanding

Op de grens van de gebieden van het Otterlose Bos en het stuifzandgebied de Zanding ligt een indrukwekkende stuifwal. Deze wal is rond 1900 grotendeels beplant met grove dennen om de hevige zand verstuivingen die dit gebied teisterden tegen te gaan. Een deel is bebost en is later recreatiegebied geworden.

Een deel van dit stuifzandgebied is echter open gebleven. Het meeste is begroeid met grassen, mossen, korstmossen, heideplanten en spontaan opgekomen vogelkersen, berken en vliegdennen.
 
 Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een moerasgebied, met uitgestrekte plassen, woeste graslanden en een ongekende vogelrijkdom, waar de natuur onbelemmerd haar gang mag gaan.

Uniek in Nederland én in Europa. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwintergebied voor vogels.
 
 Almere - winter 2010

Deze foto's zijn gemaakt in een park in Almere-Buiten en langs het IJsselmeer. Die winter hadden wij veel sneeuw en een ijslaag op het IJsselmeer. Een ijsbreker maakte de vaargeul vrij met in zijn kielzog en convooi van vrachtboten.
Op de laatste foto is dit op de achtergrond te zien.
 
Home > Landschappen